Become a partner place

Programowanie komputerowe w szkole Państwa dziecka?

To możliwe. Dzięki Państwu.

Szkoły podstawowe; zaproponujcie warsztaty programowania komputerowego!

podstaPrimary, high school, high school: offer computer coding workshops!

Przez długie lata animatorzy DremMakers przekazywali dzieciom i młodzieży wiedzę o programowaniu komputerowym. Nasza metoda pozwala każdemu uczniowi rozwinąć kreatywność, nauczy współpracy, analitycznego i krytycznego myślenia oraz komunikowanie się. Młodzi ludzie będą miały aktywny wpływ na naszą i ich przyszłość.

Otwórzcie nam drzwi do Państwa placówki

Zorganizowanie konsultacji z dyrekcją w placówkach Państwa dziecka, skutkujące pozytywnym rozstrzygnięciem to nagroda !

Kupon 500zł do wykorzystania na warsztaty szkoly DreamMakers.

Proszę się z nami skontaktować poprzez ten formularz. Odpowiemy jak najszybciej.